Blog/Nieuws

Nieuws voor u

Als notariskantoor houden wij u via onderstaande blogs graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. 

Sponsor van het BeterBoek

Nieuwsartikel - Juli 2020

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het IJsselland Ziekenhuis te Capelle a/d IJssel...

Meer lezen

Negatieve rente

Nieuwsartikel - Juli 2020

Zoals u uit de media wellicht heeft vernomen gaan de Rabobank en de ING per 1 juli a.s. ook een negatieve rente invoeren. De ABN AMRO heeft deze reeds per 1 april jl. ingevoerd...

Meer lezen

Boontje komt om zijn loontje!

Blogartikel - Juli 2020

Pieter en Marie zijn niet getrouwd, hebben geen kinderen en kopen samen een appartement. Hun ouders raden hen aan om ook een samenlevingscontract en testamenten te maken. Reden: Pieter en...

Meer lezen

Scheiden doet lijden! 

Blogartikel - Mei 2020

Marie had geluk gehad. En ze had haar verstand gebruikt, want ze kocht al op vrij jonge leeftijd een appartement. In de loop der jaren had ze een aanzienlijke overwaarde van dat appartement opgebouwd toen zij...

Meer lezen

Het huwelijk en de fiscus is (g)één ideale combinatie?!

Blogartikel - Januari 2020

Vorig jaar schreef ik in ‘De fiscus en de dood’ dat via een algehele gemeenschap van goederen bij overlijden flink aan erfbelasting bespaard kan worden. Dit keer een bijzondere variant daarop voor...

Meer lezen

“Een beetje genot is altijd genot”

Blogartikel - December 2019

Een oude moeder woonde samen met haar 38-jarige dochter in een keurig koophuis. Toen moeder haar einde voelde naderen verkocht zij haar huis aan de dochter voor de 150.0000 euro (WOZ waarde), maar zij bleef... 

Meer lezen

ALS DE BLAADJES VALLEN EN DE DAGEN KORTER WORDEN……

Blogartikel - November 2019

Als de blaadjes vallen en de dagen worden korter, dan, ……. ja dan is de tijd van het jaar aangebroken waarin de fiscus en de notaris met warme gevoelens aan u denken! U misschien niet aan hen, maar toch...

Meer lezen

De hoge eigen bijdrage van de Wlz
voorkomen is net zo belangrijk als genezen!

Blogartikel - Juli 2019

De Wlz (Wet langdurige zorg) is een verplichte collectieve verzekering voor langdurige zorg. Iemand die permanent in een Wlz instelling woont, bijvoorbeeld in een verpleeghuis, en dus niet meer thuis woont, betaalt ...

Meer lezen

Een levenstestament is heel iets anders dan een gewoon testament

Blogartikel - Maart 2019

Stel u wordt wilsonbekwaam en als gevolg daarvan kunt u niet meer zelfstandig thuis wonen, maar het huis is nog wel van u. Dit moet dan verkocht worden, maar u kunt niet meer zelf tekenen en uw ...

Meer lezen

De fiscus en de dood, een onafscheidelijk duo

Blogartikel - Januari 2019

In het bekende gedicht van Van Eyck ‘De tuinman en de Dood’ vlucht de tuinman van een Perzisch edelman ’s ochtends na zijn ontmoeting met de dood spoorslags naar Ispahaan. ’s Avonds  had hij daar helaas de...

Meer lezen

Het belang van een levenstestament

Blogartikel - September 2018

De heer Jansen is wilsonbekwaam geworden, dat wil zeggen dat hij niet meer zelfstandig kan wonen en ook geen zelfstandige beslissingen meer kan nemen. Nu moet het huis verkocht worden en hoe moet dat dan?...

Meer lezen

Verlaging van de eigen bijdrage volgens de Wet langdurige zorg 2

Blogartikel - Juni 2018

Bij veel mensen zit een groot deel van hun vermogen in hun eigen huis. Bij opname in een Wlz instelling wordt het huis verkocht en de verkoopopbrengst gestort op uw bankrekening en telt dus nog steeds mee voor de hoogte...

Meer lezen

Verlaging van de eigen bijdrage volgens de Wet langdurige zorg

Blogartikel - Maart 2018

In deze bijdrage wil ik ingaan op de verplichte hoge eigen bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz wordt als volgt omschreven: ‘De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht...

Meer lezen

Belastinggevolgen bij wijziging van huwelijkse voorwaarden

Blogartikel - Oktober 2017

In mijn vorige columns heb ik stil gestaan bij de wijziging van het huwelijksvermogensrecht per 1 januari. In deze column behandel ik een verandering in de fiscale gevolgen van het wijzigen van huwelijkse...

Meer lezen

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht anno 2017

Blogartikel - Augustus 2017

In deze bijdrage wil ik zeer globaal ingaan op de gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Het is nog niet bekend wanneer het wordt ingevoerd. In het huidige stelsel is het zo dat als men trouwt zonder het maken...

Meer lezen