Boontje komt om zijn loontje!

Juli 2020

Pieter en Marie zijn niet getrouwd, hebben geen kinderen en kopen samen een appartement. Hun ouders raden hen aan om ook een samenlevingscontract en testamenten te maken. Reden: Pieter en Marie zijn niet getrouwd en kunnen dus zonder testament niet automatisch van elkaar erven. Helaas luisteren Pieter en Marie niet.

Wat nou als ...
Een paar weken nadat zij naar hun nieuwe appartement zijn verhuisd krijgt Pieter op weg naar zijn werk een dodelijk ongeluk. Marie besluit maanden later dat zij niet langer in het appartement wil blijven wonen en zij wil het verkopen. De notaris vraagt aan Marie of zij samen met Pieter een samenlevingscontract heeft waarin onder andere een verblijvingsbeding is opgenomen. Dit is een clausule met behulp waarvan Marie na het overlijden van Pieter o.a. de helft van het gemeenschappelijke appartement via de notaris op haar naam kan laten zetten, zodat zij volledig eigenaar wordt. Pieter en Marie hebben dit contract niet laten maken.

Geen testament
Pieter heeft ook geen testament gemaakt. Dat betekent dat op grond van het wettelijk erfrecht zijn ouders en broers/zussen de erfgenamen van Pieter zijn en dus ook mede eigenaar van de helft van het appartement. Marie heeft nu dus hun medewerking nodig voor de verkoop en de erfgenamen van Pieter hebben dus ook recht op de helft van de verkoopopbrengst.

Wie niet horen wil ...
Dit had voorkomen kunnen worden als Pieter en Marie op zijn minst een samenlevingscontract met daarin opgenomen een verblijvingsbeding zouden hebben gemaakt. Marie zou op grond van het verblijvingsbeding de helft van Pieters eigendom van het appartement op haar naam kunnen laten zetten, zonder dat zij de familie van Pieter de helft van de waarde hoefde te vergoeden. Stel dat Pieter en Marie kinderen zouden hebben gehad, dan hadden zij naast een samenlevingscontract ook testamenten moeten maken, omdat het verblijvingsbeding de legitieme porties (d.w.z. dat deel van de erfenis waarop kinderen altijd recht op hebben) schendt.

 Goede raad verdient navolging
Via een testament kan voorkomen worden dat de langstlevende tijdens zijn/haar leven deze legitieme porties aan de kinderen moet uitkeren.
Het advies aan mensen die gaan samenwonen is dan ook om altijd een samenlevingscontract en testamenten door de notaris te laten opstellen.

Mr B. Zwaveling, notaris te Capelle aan den IJssel, notaris bij Rijnvis en Zwaveling Notarissen