De fiscus en de dood, een onafscheidelijk duo

Januari 2019

In het bekende gedicht van Van Eyck ‘De tuinman en de Dood’ vlucht de tuinman van een Perzisch edelman ’s ochtends na zijn ontmoeting met de dood spoorslags naar Ispahaan. ’s Avonds  had hij daar helaas de finale ontmoeting met de dood. ‘De fiscus en de Dood’ is ook een onafscheidelijk duo, waarvoor vluchten geen zin heeft. Wat wel zin heeft is om de ontmoeting met de fiscus te verzachten door naar de notaris te gaan!

Een voorbeeld
Man en vrouw zijn getrouwd onder koude uitsluiting en hebben twee kinderen. Koude uitsluiting wil zeggen dat zowel tijdens als na het huwelijk (dus ook na overlijden) alle bezittingen en alle schulden gescheiden blijven. De man heeft een vermogen van € 300.000 en hij overlijdt als eerste. De langstlevende betaalt geen erfbelasting, want haar erfdeel blijft onder haar vrijstelling voor de erfbelasting (€ 650.913). De beide kinderen moeten samen echter wel € 15.876 aan erfbelasting betalen. In de meeste gevallen moet de langstlevende dit voorschieten, aangezien deze op grond van het erfrecht meestal alle bezittingen en alle schulden krijgt toebedeeld en de kinderen hun erfdeel in de regel pas na overlijden van de langstlevende uitgekeerd krijgen.

Gemeenschap van goederen of huwelijksvoorwaarden
Stel dat man en vrouw getrouwd waren in een ouderwetse gemeenschap van goederen, (alle bezittingen en alle schulden zijn gemeenschappelijk). In dat geval zou er nog maar in totaal € 5.876 aan erfbelasting verschuldigd zijn.

De besparing van de erfbelasting kan ook bereikt worden met moderne huwelijksvoorwaarden, waarbij het vermogen tijdens het huwelijk apart blijft, maar dat bij overlijden afgerekend wordt alsof men getrouwd was in gemeenschap van goederen (finaal verrekenbeding bij overlijden). Van geval tot geval zal samen met de notaris bekeken moeten worden of invoering van de ouderwetse gemeenschap van goederen het beste is of koude uitsluiting, maar met toepassing van het finaal verrekenbeding bij overlijden. Zoals gezegd, de fiscus en de dood vormen een onafscheidelijk duo, waarover geen poëzie geschreven is en waarvoor vluchten geen zin heeft! Beide behoren tot de weinige zekerheden in het leven!

Ten slotte
Ik wil mijn column afsluiten met het advies om spoorslags naar uw notaris te gaan om uw huwelijksvoorwaarden te laten bekijken en zo nodig aan te passen!

Mr B. Zwaveling, notaris te Capelle aan den IJssel, voorheen notaris bij Lint Notarissen, thans notaris bij Rijnvis en Zwaveling Notarissen

Bekijken