De hoge eigen bijdrage van de Wlz

Juli 2019

voorkomen is net zo belangrijk als genezen!

De Wlz (Wet langdurige zorg) is een verplichte collectieve verzekering voor langdurige zorg. Iemand die permanent in een Wlz instelling woont, bijvoorbeeld in een verpleeghuis, en dus niet meer thuis woont, betaalt in 2019 een maximale eigen bijdrage van € 2.364,80 per maand. Van belang is om te weten dat de hoogte van de eigen bijdrage onder meer bepaald wordt door het geld dat op zijn of haar bank-, spaar- en beleggingsrekening staat (box 3 vermogen van de inkomstenbelasting). Hoe kunt u de eigen bijdrage omlaag krijgen voordat u in een verpleeghuis wordt opgenomen?

Een voorbeeld

Piet (77) is weduwnaar, woont nog geheel zelfstandig thuis en heeft €130.000 spaargeld. Stel dat Piet niet meer zelfstandig thuis kan wonen en in een verpleeghuis wordt opgenomen, dan moet hij de maximale eigen bijdrage van € 2.364,80 per maand betalen. Hoe had Piet zijn toekomstige eigen bijdrage kunnen verminderen voordat hij in het verpleeghuis werd opgenomen?

In 2010 is de vrouw van Piet (Marie) overleden. Vlak voor haar overlijden had Marie een modern langstlevende testament gemaakt. In dit testament staat dat Piet alle bezittingen en schulden op zijn naam krijgt en de kinderen een vordering in geld ter grootte van hun erfdeel. Piet heeft dus nu eigenlijk een schuld aan zijn kinderen. Hij heeft in 2013 zijn huis voor een mooie prijs verkocht en is kleiner gaan wonen. Na advies van zijn notaris heeft hij besloten om in 2013 een gedeelte van zijn schuld aan zijn kinderen af te lossen. Dit is géén schenking, dus er wordt géén schenkingsrecht betaald, want er is tenslotte al erfbelasting betaald bij het overlijden van Marie. Piet kan dus belastingvrij een deel van de erfenis aan zijn kinderen uitkeren. Hierdoor daalt zijn box 3 vermogen. Omdat Piet op tijd is begonnen met het verlagen van zijn box 3 vermogen heeft hij ook geen last van het feit dat de hoogte van de eigen bijdrage berekend wordt aan de hand van de definitieve belastingaanslag van twee jaar geleden. Voorkomen is dus beter dan ‘genezen’! Wees er snel bij en vraag uw notaris om raad, zolang het nog kan!

Voor meer informatie over de hoge eigen bijdrage van de Wlz en over andere familierechtzaken kunt u contact opnemen met mijn kantoor. Eerdere artikelen kunt u nalezen op www.rznotarissen.nl

 Mr B. Zwaveling, notaris te Capelle aan den IJssel, thans notaris bij Rijnvis en Zwaveling Notarissen, voorheen notaris bij Lint Notarissen