Negatieve rente

Juli 2020

Geachte relatie,

Zoals u uit de media wellicht heeft vernomen gaan de Rabobank en de ING per 1 juli a.s. ook een negatieve rente invoeren. De ABN AMRO heeft deze reeds per 1 april jl. ingevoerd. Deze negatieve rente gaan de banken berekenen over het saldo van de Derdengeldenrekeningen die notariskantoren aanhouden. Thans zal deze negatieve rente 0,5 % bedragen. Derhalve ontkomen wij als kantoor er helaas niet aan om in alle zaken die van 29 juni a.s. 15.00 uur op onze kantoren gepasseerd gaan worden over de koopsommen, de hypotheekgelden en de door uw cliënten aan ons te betalen bedragen een negatieve rente van 0,5 % in rekening te brengen. Wij maken echter een uitzondering voor waarborgsommen die op onze Derdengeldenrekeningen zijn casu quo worden gestort. Daar zal door ons, althans voorlopig, geen negatieve rente over berekend worden.

Zodra de banken het genoemde tarief van 0,5 % negatieve rente hetzij verhogen hetzij verlagen, dan zullen wij het dan geldende percentage negatieve rente in rekening brengen bij uw cliënten. U kunt erop vertrouwen dat zodra de banken géén negatieve rente meer in rekening brengen over de Derdengeldenrekeningen wij ook geen negatieve rente meer bij uw cliënt in rekening zullen brengen.

Met vriendelijke groeten,

namens Rijnvis en Zwaveling Notarissen B.V.,
Mr. R.R. Rijnvis en mr. B. Zwaveling