Blog

Nieuws voor u

Als notariskantoor houden wij u via onderstaande blogs graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. 

ALS DE BLAADJES VALLEN EN DE DAGEN KORTER WORDEN……

November 2019

Als de blaadjes vallen en de dagen worden korter, dan, ……. ja dan is de tijd van het jaar aangebroken waarin de fiscus en de notaris met warme gevoelens aan u denken! U misschien niet aan hen, maar toch...

Meer lezen

Scheiden doet lijden!

september 2019

Marie had in de loop van de jaren een aanzienlijke overwaarde van haar appartement opgebouwd toen zij op latere leeftijd Piet ontmoette. Het was tussen hen liefde op het eerste gezicht. Na een tijdje op twee adressen...

Meer lezen

De hoge eigen bijdrage van de Wlz
voorkomen is net zo belangrijk als genezen!

juli 2019

De Wlz (Wet langdurige zorg) is een verplichte collectieve verzekering voor langdurige zorg. Iemand die permanent in een Wlz instelling woont, bijvoorbeeld in een verpleeghuis, en dus niet meer thuis woont, betaalt ...

Meer lezen

Een levenstestament is heel iets anders dan een gewoon testament

maart 2019

Stel u wordt wilsonbekwaam en als gevolg daarvan kunt u niet meer zelfstandig thuis wonen, maar het huis is nog wel van u. Dit moet dan verkocht worden, maar u kunt niet meer zelf tekenen en uw ...

Meer lezen

De fiscus en de dood, een onafscheidelijk duo

januari 2019

In het bekende gedicht van Van Eyck ‘De tuinman en de Dood’ vlucht de tuinman van een Perzisch edelman ’s ochtends na zijn ontmoeting met de dood spoorslags naar Ispahaan. ’s Avonds  had hij daar helaas de...

Meer lezen

Het belang van een levenstestament

september 2018

De heer Jansen is wilsonbekwaam geworden, dat wil zeggen dat hij niet meer zelfstandig kan wonen en ook geen zelfstandige beslissingen meer kan nemen. Nu moet het huis verkocht worden en hoe moet dat dan?...

Meer lezen

Verlaging van de eigen bijdrage volgens de Wet langdurige zorg 2

juni 2018

Bij veel mensen zit een groot deel van hun vermogen in hun eigen huis. Bij opname in een Wlz instelling wordt het huis verkocht en de verkoopopbrengst gestort op uw bankrekening en telt dus nog steeds mee voor de hoogte...

Meer lezen

Verlaging van de eigen bijdrage volgens de Wet langdurige zorg

maart 2018

In deze bijdrage wil ik ingaan op de verplichte hoge eigen bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz wordt als volgt omschreven: ‘De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht...

Meer lezen

Belastinggevolgen bij wijziging van huwelijkse voorwaarden

oktober 2017

In mijn vorige columns heb ik stil gestaan bij de wijziging van het huwelijksvermogensrecht per 1 januari. In deze column behandel ik een verandering in de fiscale gevolgen van het wijzigen van huwelijkse...

Meer lezen

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht anno 2017

augustus 2017

In deze bijdrage wil ik zeer globaal ingaan op de gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Het is nog niet bekend wanneer het wordt ingevoerd. In het huidige stelsel is het zo dat als men trouwt zonder het maken...

Meer lezen
Nieuwsoverzicht