Maatregelen i.v.m. het coronavirus

In verband met het coronavirus (COVID-19) delen wij u het volgende mede:

  1. Onze kantoren zijn gewoon tijdens kantooruren geopend. Indien u liever niet op kantoor wenst te komen voor een bespreking, dan kan de bespreking uiteraard ook middels het gebruik van audiovisuele middelen of telefonisch plaatsvinden.
  2. Verkoper(s) zijn met betrekking tot de akte houdende levering van hun woning verplicht ons kantoor te machtigen middels een volmacht (kosteloos) om de akte namens hem/haar te ondertekenen. De verkoper(s) zal/zullen telefonisch en/of per e-mail hier nader over worden geïnformeerd.
  3. Om de veiligheid van onze klanten en medewerkers te kunnen waarborgen benadrukken wij dat het hoogstnoodzakelijk is de afstand van anderhalve meter in acht te nemen. Gezien vorenstaande mogen alleen partijen aanwezig zijn die de akten daadwerkelijk dienen te ondertekenen (geen makelaar / adviseur / partner / kinderen).
  4. Voor situaties waarin u behoefte heeft aan acute notariële dienstverlening waarbij uitstel niet mogelijk of niet wenselijk is en u niet zelf op kantoor kunt komen, verzoeken wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met ons kantoor.
  5. Indien u één of meer symptomen heeft van de bekende Corona verschijnselen of verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of in contact bent geweest met personen die besmet zijn (geweest) met Corona of verkoudheidsklachten hebben verzoeken wij u vriendelijk om niet bij ons op kantoor te komen, gelieve in dit geval telefonisch contact met ons op nemen.
  6. Voor bepaalde rechtshandelingen is het mogelijk om de akte(n) middels een (onderhandse) volmacht te passeren. Indien u dit wenst verzoeken wij u eveneens telefonisch contact met ons op te nemen. Volledigheidshalve merken wij op dat de wet dit niet toestaat bij een testament.
  7. Gelieve niet onaangekondigd ons kantoor bezoeken maar alleen conform afspraak en met niet meer dan twee mensen tegelijkertijd.

 Voorts verzoeken wij u vriendelijk de hygiënemaatregelen (conform het advies van het RIVM) in acht te nemen. Om onder andere deze hygiënemaatregelen te kunnen naleven bewaren wij een veilige afstand en kan er geen gebruik worden gemaakt van het toilet.

 Vanzelfsprekend is het zo, dat indien er nieuwe regels van kracht worden, wij deze zullen implementeren!

.