Disclaimer en auteursrecht

Hoewel bij het tot stand komen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Rijnvis en Zwaveling Notarissen is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de inhoud van deze website.

© 2020, Rijnvis en Zwaveling Notarissen. 

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Rijnvis en Zwaveling Notarissen of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijnvis en Zwaveling Notarissen.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan ons kantoor, Rijnvis en Zwaveling Notarissen, Postbus 1, 2920 AA Krimpen aan den IJssel. e-mail: info@rznotarissen.nl

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Rijnvis en Zwaveling Notarissen geen controle heeft. Rijnvis en Zwaveling Notarissen draagt daarom ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die websites.